Fund

контакти

cлідкуй за нами

Youtube_ico Facebook_ico Twitter_ico

Видання «Словника‐довідника термінології музеєзнавства та музейної справи»

Виконавець - Благодійний фонд розвитку львівської політехніки.

Коли: грудень 2011р. – квітень 2012р. Проект завершено.

Де: м. Львів.

Царина: музейна справа.

Чому: видання словника має на меті заповнити прогалину в українському словникарстві, але ще більшою мірою в українській музейній справі, де досі не існує термінологічного консенсусу. Відтак, значно ускладнена розробка ефективних, сучасних нормативних вимог, на основі яких функціонує музей. Наразі, єдиною комплексною працею з української музейної термінології є «Природнича музейна термінологія: Словник‐довідник» О. Климишина, який містить 2500 термінів. Це вузькоспеціалізований словник, присвячений термінології саме природничих музеїв, який містить специфічні природознавчі терміни. Натомість, дане видання стане першою в Україні комплексною лексикографічною працею з музейної термінології і буде першою спробою впорядкувати термінологію на ґрунті сучасних наукових підходів до музейної діяльності.

Словник буде корисним для музейних працівників, викладачів і студентів музейних спеціальностей, сприятиме розвитку українського музейництва та піднесенню його на якісно новий рівень.

Що саме:

  • Видання словника-довідника термінології музеєзнавства та музейної справи;
  • Проведення науково-практичного семінару щодо «Словника‐довідника термінології музеєзнавства та музейної справи»;
  • Створення CD‐версії словника.